banner

حسابهاي ويژه (vip)=افزايش مبالغ وام

در راستای افزایش مبالغ وام، راهکار چندحسابی با عنوان "حساب های ویژه(VIP)" راه اندازی شد. 
حساب های ویژه، حساب هایی هستند که در بدو امر یک نفر با یک کدملی میتواند دارای چند حساب شود.
این حساب ها؛ ٢حساب، 5 حساب و 10 حساب بوده و تمامی شرایط برای این راهکار جدید همانند حساب های عادی (تکی) اعم از (نرخ کارمزد4٪، بدون بهره بانکی، مبلغ و زمان تقسیط) می باشد. 
از ویژگی های دیگر حساب های ویژه (VIP)، راهکار مناسبی برای صاحبان مشاغلی است كه مايل هستند معضل دریافت وام از موسسات مالی را برای پرسنل خود مرتفع نموده و امکان آن را برای ايشان تسهیل نمایند. 
چنانچه تمايل به داشتن حساب ويژه هستيد، درخواست خود را از مسیر شماره واتساپ صندوق اعلام نمایید. 

 

نرم افزار قرض الحسنه گندم